favicon.png

Detaily

Monika Zemanová

Monika Zemanová

zakladateľka a majiteľka bratislavského Aqua baby klubu MOBIK
podpredseda ASOCIÁCIE Vodné deti Slovensko

viac >>
Zodpovednosť za oblasť:
 • Prednášajúca lektorka a člen skúšobnej komisie Vodné deti (školenia buducich inštruktorov)
 • Člen organizačného tímu akreditovaných, neakreditovaných školení
 • Garant metodiky Mobik
 • Strategické plánovanie a rozvoj
 • Reprezentácia spoločnosti
 • Spolupráca s partnermi
 • Personálna agenda
 • Pracovnoprávne záležitosti
 • Uzatváranie zmlúv
 • Podklady pre účtovníka
 • Obhajovanie záujmov spoločnosti
 • Online organizačný systém Mobik (spoluinvestor a tvorca)
štúdium
 • Športové gymnázium, špecializácia - plávanie, Stredná odborná škola fyzioterapeut
predošlá prax
 • bývalá juniorská reprezentantka v plávaní, rozhodca, tréner plávania
 • spoluzakladateľka 2 bratislavských aqua baby klubov
 • vedúca inštruktorka – agua baby kluby pre plávanie dojčiat, plávanie batoliat, detí v predškolskom veku
 • Účastník vedených diskusií mezinárodnej konferenciu na tému „Organizace a metody plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“
osvedčenia
 • Inštruktor plávania detí do troch rokov 1. kvalifik. stupňa (Vodné deti Slovensko)
 • Seminár "Využívanie vodného prostredia k zdravému vývoju detí"
 • Kurz Prvej pomoci zameraný na detský vek (každé 2 roky)
 • Osvedčenie za špecializovaný seminár Aqua Fitness Academy, cvičenie pre tehotné ženy “AQUA PRENATAL”
 • Inštruktorka masáže dojčiat IAIM (International Association of Infant Massage)
 • Osvedčenie seminár Baby “plávanie z pohľadu fyzioterapeuta, úskalia metodiky, odchýlky vo vývoji babätka (01/2016)
 • SEMINÁR DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) pre inštruktorov detských krúžkov
 • člen plaveckého veteránskeho klubu Bratislava
 • Halliwickova metóda výučby plávania
rodina
 • mamina troch detí
Lucia Andrisová

Lucia Andrisová

Prevádzková manažérka

viac >>
zodpovednosť za oblasti:
 • Zabezpečenie plynulého chodu prevádzok
 • Komunikácia s klientami
 • Organizácia v rezervačnom systéme
 • Finančná agenda
 • Grafické návrhy
štúdium
 • Stredná škola umeleckého priemyslu
predošlá prax
 • bývalá aktívna lyžiarka
 • bývalá volejbalistka
 • aktívna pri organizovaní charitatívnych detských akcií
kurzy a odborné osvedčenia
 • Grafika
 • Kurz Prvej pomoci zameraný na detský vek
kontakt
 • 0904 977 007 | mobik@mobik.sk
rodina
 • mamina, 2 deti

Nela Pučeková

brigádnička - asistencia pri lekciách, inštruktorka Morské víly

viac >>
 • študentka VŠVU
 • certificate mermaiding indoor freediver
Marek Jenčo

Marek Jenčo

Inštruktor predplaveckej prípravy

viac >>
 • Kurz FTVŠ UK V Bratislave, trénerská akadémia, tréner 1. stupňa plávanie
 • Kurz Efect Fit Bratislava, kondičný tréner 1.stupňa
 • Absolvent FF PU, odbor: Učiteľstvo akademických predmetov dejepis a filozofia
Monika Slabejová

Monika Slabejová

Inštruktorka aqua baby

viac >>
 • Inštruktor plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku I. kvalifikačného stupňa
 • Kurz Prvej pomoci zameraný na detský vek
 • Seminár DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) pre inštruktorov detských krúžkov

Späť