favicon.png

Začíname s predplaveckou prípravou

čítať viac

Letná plavecká škôlka

Chcete dopriať deťom kopec zábavy a zmysluplne strávený čas aj počas letných prázdnin? V našom športovo-plaveckom dennom tábore sa aktívne zameriavame na zdokonaľovanie plaveckých zručností a samozrejme pridávame hry a zábavné aktivity v dielničkách. Letný tábor je určený pre deti od 5 do 8 rokov.

  • Hravou formou začíname s predplaveckou prípravou
  • Zlepšujeme detičkám kondíciu a imunitu
  • Posilňujeme sebavedomie v plaveckej a športovej gramotnosti
  • Vedieme deti k samostatnosti a zodpovednosti
  • Napĺňame prázdniny zmysluplnými aktivitami
  • strava 3x denne a pitný režim
  • materiál a pomôcky na všetky aktivity
  • odmeny za súťaže, diplom a fotky z tábora

Ráno o 8:00 prinesiete dieťa do Aqua baby klub Mobik - Ružinov, kde sú pripravené vyhovujúce a komfortné podmienky na plavecké a iné aktivity. Deťom sa venujú profesionálne inštruktorky s certifikátom prvej pomoci. Nasleduje pestrý program, ktorého súčasťou je 2x denne výuka plávania a tvorivé dielne. Počas celého dňa je deťom zabezpečená strava (desiata, obed, olovrant) a pravidelný pitný režim (voda, čaj). O 16:00 si dieťa každý deň vyzdvihnete. V piatok popoludní prebieha otvorená hodina, kam sa môžete prísť pozrieť na pokroky svojich ratolestí.

  • Registrujte sa do on-line systému a vyberte si turnus, ktorý vám vyhovuje.

Späť na úvod